Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Dochody Gminy - Dotacje celowe

Dotacje celowe wynoszą 2.123.368 zł do uchwały budżetowej