Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Dochody Gminy - Dotacje celowe

Dotacje celowe wynoszą 2.123.368 zł do uchwały budżetowej