Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

<2017>

 


Logo

28.12.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego“, nr sprawy RI.271.29.2017

 1. (28.12.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_28_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-28 13:02:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (28.12.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_28_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-28 13:02:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.83 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (28.12.2017)
  Załącznik nr 1do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_28_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-28 13:02:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.97 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (28.12.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_28_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-28 13:02:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (28.12.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_28_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-28 13:02:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (28.12.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_28_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-28 13:02:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (28.12.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_28_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-28 13:02:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (28.12.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_28_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-28 13:02:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (28.12.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_28_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-28 13:02:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (09.01.2018)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_09_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-09 14:25:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (30.01.2018)
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_30_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-30 14:15:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (07.02.2018)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_02_07_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-02-07 13:47:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

19.12.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie”, nr sprawy RI.271.32.2017

 1. (19.12.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_19_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-19 15:23:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (19.12.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_19_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-19 15:23:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) (archiwum ZIP - ) (19.12.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_19_dokumentacja_projektowa_kanalizacja_Koniecwald.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-19 15:23:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 50.05 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (19.12.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_19_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-19 15:23:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (19.12.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_19_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-19 15:23:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (19.12.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_19_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-19 15:23:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (19.12.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_19_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-19 15:23:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (19.12.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_19_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-19 15:23:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (19.12.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_19_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-19 15:23:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (05.01.2018)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_05_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-05 13:31:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (09.01.2018)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_09_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-09 14:23:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

06.12.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych i wylotu kanalizacji deszczowej przy Stadionie Miejskim w Sztumie oraz Modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie, nr sprawy RI.271.31.2017

 1. (06.12.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (06.12.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - ) (06.12.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 186.33 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (06.12.2017)
  Załącznik nr 2.1. do SIWZ - projekt umowy część I zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Zalacznik_nr_2_1_do_SIWZ_projekt_umowy_cz_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (06.12.2017)
  Załącznik nr 2.2. do SIWZ - projekt umowy część II zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Zalacznik_nr_2_2_do_SIWZ_projekt_umowy_cz_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (06.12.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (06.12.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (06.12.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (06.12.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (06.12.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (06.12.2017)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 13:40:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (22.12.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_22_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-22 13:10:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (22.12.2017
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_22_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-22 13:10:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (22.12.2017
  Wyjasnienia do SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_22_Wysjasnienia_do_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-22 13:10:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (22.12.2017
  Część II - Przedmiar robót branża sanitarna
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_22_przedmiar_budynek_branza_sanitarna.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-22 13:10:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (22.12.2017)
  Część I - Specyfikacja techniczna - nawierzchnia poliuretanowa
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_22_Specyfikacje_techniczne_drogowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-22 13:10:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (03.01.2018)
  Informacja z otwarcia ofert – część I i II
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_03_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-03 16:48:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (03.01.2018)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – część I i II
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_03_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-03 16:48:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

23.11.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum”, nr sprawy RI.271.30.2017

 1. (23.11.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:24:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (23.11.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:24:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (23.11.2017)
  Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:24:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY
 4. (23.11.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:24:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.69 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY
 5. (23.11.2017)
  Mapa zasadnicza
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_01_kopia_mapy_zasadniczej.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:53:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.63 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (23.11.2017)
  Wypis i wyrys z planu miejscowego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_02ab_wypis_wyrys_MPZP.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:53:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (23.11.2017)
  Uchwała Rady Miejskiej nr XXX.220.2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_03_Uchwala_2016_11_23_szczegolowe_zasady.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:54:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (23.11.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:24:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  NIEAKTUALNY
 9. (23.11.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:24:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (23.11.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:24:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (23.11.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:24:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (23.11.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-23 13:24:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (29.11.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_29_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-29 15:45:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (29.11.2017)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_29_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-29 15:45:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (29.11.2017)
  Wyjasnienia do SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_29_Wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-29 15:45:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (01.12.2017)
  Ogłoszenie o zaminie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_01_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-01 13:10:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (01.12.2017)
  Zmiana SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_01_Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-01 13:10:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (01.12.2017)
  Wyjaśnienie do SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_01_Wyjasnienia_do_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-01 13:10:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. (06.12.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 16:33:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 20. (06.12.2017)
  Zmiana SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Zmiana_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 16:33:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 21. (06.12.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Opis_przedmiotu_zamówienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 16:33:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 22. (06.12.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 16:33:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.73 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 23. (06.12.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_06_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_AKTUALNY.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-06 16:33:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 24. (18.12.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_18_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-18 14:13:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 25. (09.01.2018)
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_09_Wybor_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-09 14:21:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Logo

20.11.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego”, nr sprawy RI.271.18.2017

 1. (20.11.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:40:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (20.11.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:40:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.97 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (20.11.2017)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:40:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 5.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - PFU (archiwum ZIP - ) (20.11.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_program_funkcjonalno_uzytkowy.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:40:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.75 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (20.11.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Załącznik do PFU
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_zalacznik_do_PFU.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:40:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.65 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY
 6. (20.11.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:41:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (20.11.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:41:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (20.11.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:41:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (20.11.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:41:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (20.11.2017)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:41:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (20.11.2017)
  Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:41:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (20.11.2017)
  Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_20_Zalacznik_nr_10_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-20 12:41:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (30.11.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2017_11_30.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 14:31:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (30.11.2017)
  Zmiana SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zmiana_SIWZ_1_2017_11_30.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 14:31:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (30.11.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_do_SIWZ_1_2017_11_30.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 14:31:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (05.12.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_05_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-05 15:40:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (05.12.2017)
  Zmiana SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_05_Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-05 15:40:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (05.12.2017)
  Wyjaśnienia do SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_05_Wyjasnienia_do_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-05 15:40:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.79 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. (05.12.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Załącznik do PFU
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_05_Zalacznik_do_PFU_Aktualny.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-05 15:40:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 20. (07.12.2017)
  Wyjaśnienie do SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_Wyjasnienia_do_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 13:22:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 21. (12.12.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_12_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-12 14:00:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 22. (04.01.2018)
  Zawiadomienie o wyborze oferty – część I i II
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_04_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-04 12:04:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 23. (11.01.2018)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_11_Ogloszenie_o_udzielenie_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-11 14:43:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

17.11.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie”, nr sprawy OR.271.23.2017

 1. (17.11.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 13:15:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (17.11.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 13:15:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.58 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - ) (17.11.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_dokumentacja_projektowa_kanalizacja_Koniecwald.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 13:15:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 50.05 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (17.11.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 13:15:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (17.11.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 13:15:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (17.11.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 13:15:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (17.11.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór zobowiazania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 13:15:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (17.11.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 13:15:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (17.11.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 13:15:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (05.12.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_05_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-05 13:29:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (07.12.2017)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_Uniewaznienie_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 13:22:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

17.11.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”, nr sprawy OR.271.28.2017

 1. (17.11.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 12:41:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (17.11.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 12:41:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (17.11.2017)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 12:41:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (17.11.2017)
  Załacznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 12:41:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (17.11.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 12:41:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (17.11.2017)
  Załacznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 12:41:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (17.11.2017)
  Załacznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 12:42:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (17.11.2017)
  Załacznika nr 6 do SIWZ – wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_17_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-17 12:42:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (27.11.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_27_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-27 14:21:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (08.12.2017)
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_08_Wybor_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-08 13:46:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Logo

02.11.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, nr sprawy RI.271.17.2017

 1. (02.11.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:30:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (02.11.2017) CZĘŚĆ I
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:30:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Miasto i Gmina Sztum
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_1_1_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_SZTUM.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  (02.11.2017) NIEAKTUALNY
 4. (07.12.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Miasto i Gmina Sztum
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_ZALACZNIK_NR_1_1_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_SZTUM_poprawiony.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 14:13:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (02.11.2017)
  Załącznik nr 2.1. do SIWZ – Audyt oświetlenia ulicznego - Miasto i Gmina Sztum
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_2_1_do_SIWZ_audyt_SZTUM.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 11.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (02.11.2017) 1)
  Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_1_do_umowy_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_SZTUM.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  (02.11.2017) NIEAKTUALNY 2) (07.12.2017) AKTUALNY 3) (02.11.2017)
  Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_3_do_umowy_wzor_oswiadczenia_gwarancyunego_SZTUM.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY 4) (16.11.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 3.1. do SIWZ – Projekt umowy – Miasto i Gmina Sztum
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_3_1_do_SIWZ_ projekt_umowy_SZTUM.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_ZALACZNIK_NR_1_do_umowy_cz_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 14:13:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_16_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego_SZTUM.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-16 14:40:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (02.11.2017)
  Załącznik nr 5.1. do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty – Miasto i Gmina Sztum
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_5_1_folmularz_kalkulacji_ceny_oferty_SZTUM.xlsx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: xlsx
 8. (02.11.2017) CZĘŚĆ II
  Załącznik nr 6.1. do SIWZ - Tabelaryczny wykaz opraw oświetlenia - Miasto i Gmina Sztum
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_6_1_tabelaryczny_wykaz_opraw_SZTUM.xlsx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 5.55 MB
  Rozszerzenie pliku: xlsx
 9. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Miasto Malbork
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_1_2_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_MALBORK.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  (02.11.2017) NIEAKTUALNY
 10. (07.12.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Miasto Malbork
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_ZALACZNIK_NR_1_2_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_MALBORK_poprawiony.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 14:13:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (02.11.2017)
  Załącznik nr 2.2. do SIWZ – Audyt oświetlenia ulicznego – Miasto Malbork
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_2_2_do_SIWZ_audyt_MALBORK.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 10.86 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (02.11.2017) 1)
  Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_1_do_umowy_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_MALBORK.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  (02.11.2017) NIEAKTUALNY 2) (07.12.2017) AKTUALNY 3) (02.11.2017)
  Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_3_do_umowy_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego_MALBORK.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY 4) (16.11.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 3.2. do SIWZ – Projekt umowy – Miasto Malbork
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_3_2_do_SIWZ_projekt_umowy_Malbork.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_ZALACZNIK_NR_1_do_umowy_cz_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 14:13:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_16_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego_MALBORK.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-16 14:40:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (02.11.2017)
  Załącznik nr 5.2. do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty – Miasto Malbork
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_5_2_folmularz_kalkulacji_ceny_oferty_MALBORK.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 14. (02.11.2017) CZĘŚĆ III
  Załącznik nr 6.2. do SIWZ - Tabelaryczny wykaz opraw oświetlenia - Miasto Malbork
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_6_2_tabelaryczny_wykaz_opraw_MALBORK.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 15. Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Gmina Stare Pole
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_1_3_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_STARE_POLE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.72 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  (02.11.2017) NIEAKTUALNY
 16. (07.12.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Gmina Stare Pole
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_ZALACZNIK_NR_1_3_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_STARE_POLE_poprawiony.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 14:13:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.72 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (02.11.2017)
  Załącznik nr 2.3. do SIWZ – Audyt oświetlenia ulicznego – Gmina Stare Pole
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_2_3_do_SIWZ_audyt_STARE_POLE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 6.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (02.11.2017) 1)
  Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_1_do_umowy_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_STARE_POLE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.72 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  (02.11.2017) NIEAKTUALNY 2) (07.12.2017) AKTUALNY 3) (02.11.2017)
  Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_3_do_umowy_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego_STARE_POLE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY 4) (16.11.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 3.3. do SIWZ – Projekt umowy – Gmina Stare Pole
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_3_3_do_SIWZ_projekt_umowy_STARE_POLE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_ZALACZNIK_NR_1_do_umowy_cz_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 14:13:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.72 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_16_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego_STARE_POLE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-16 14:40:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. (02.11.2017)
  Załącznik nr 5.3. do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty – Gmina Stare Pole
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_5_3_formularz_kalkulacji_ceny_oferty_STARE_POLE.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 20. (02.11.2017) DOKUMENTY DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
  Załącznik nr 6.3. do SIWZ - Tabelaryczny wykaz opraw oświetlenia - Gmina Stare Pole
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_6_3_tabelaryczny_wykaz_opraw_SATRE_POLE.xlsx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:32:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 5.53 MB
  Rozszerzenie pliku: xlsx
 21. Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:30:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  (02.11.2017) NIEAKTUALNY
 22. (02.11.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_JEDZ_wersja_edytowalna.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 23. (02.11.2017)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 24. (02.11.2017)
  Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 25. (02.11.2017)
  Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz dostaw
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_10_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 26. (02.11.2017)
  Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_11_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 27. (02.11.2017)
 28. (02.11.2017)
  Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_02_Zalacznik_nr_13_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-02 11:31:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 29. (16.11.2017)
  Zmiana treści ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_16_Zmiana_tresci_ogloszenia_przekazana_Urzedowi_Publikacji_Unii_Europejskiej.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-16 14:40:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 30. (16.11.2017)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_16_Zmiana_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-16 14:40:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 31. (16.11.2017)
  Wyjaśnienia do SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_16_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-16 14:40:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 32. (27.11.2017)
  Zmiana treści ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_27_zmiana_tresci_ogloszenia_przekazana_do_UPUE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-27 14:14:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 33. (27.11.2017)
  Zmina SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_27_Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-27 14:14:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 34. (27.11.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 2.1. dotyczy CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_27_Wyajasnienia_do_tresci_SIWZ_dot_czesci_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-27 14:14:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 35. (27.11.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 2.2. dotyczy CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_27_Wyjasnienia_do_tresci_2_2_dot_czesci_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-27 14:14:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 36. (27.11.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 2.3. dotyczy CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_27_Wyjasnienie_do_tresci_SIWZ_2_3_dot_czesci_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-27 14:14:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 37. (27.11.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_27_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_3_dot_czesc_1_2_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-27 14:14:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 38. (07.12.2017)
  Zmiana treści ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_Zmiana_tresci_ogloszenia_przekazana_UPUE.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 14:13:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 39. (07.12.2017)
  Zmiana SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_Zmiana_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 14:13:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 40. (07.12.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_07_Wyjasnienia_do_SIWZ_4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-07 14:13:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 41. (18.12.2017)
  Zmiana treści ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_18_Zmiana_tresci_ogloszenia_przekazana_do_Dz_U_U_E.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-18 14:13:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 42. (18.12.2017)
  Zmiana SIWZ 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_18_Zmiana_SIWZ_4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-18 14:13:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 43. (18.12.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 5
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_18_Wyjasnienia_do_SIWZ_5.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-18 14:13:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 44. (18.12.2017) AKTUALNY !!!
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_18_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-18 14:13:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 45. (21.12.2017)
  Zmiana treści ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_21_Zmiana_tresci_ogloszenia_przekazana_do_DZ_U_U_E.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-21 11:37:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 46. (21.12.2017)
  Zmiana SIWZ 5
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_21_Zmiana_SIWZ_5.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-21 11:37:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 47. (21.12.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 6
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_21_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_6.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-21 11:37:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 48. (28.12.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 7
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_28_Wyjasnienia_do_SIWZ_7_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-28 14:09:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 49. (08.01.2018)
  Informacja z otwarcia ofert – część I, II i III zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_08_Informacja_z_otwarcia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-08 15:04:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 50. (16.02.2018)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – Miasto i Gmina Sztum
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_02_16_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_czesc_I_SZTUM_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-02-16 13:59:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 51. (16.02.2018)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – Miasto Malbork
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_02_16_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_czesc_II_MALBOR_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-02-16 13:59:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 52. (16.02.2018)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – Gmina Stare Pole
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_02_16_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_czesc_III_SATRE_POLE_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-02-16 13:59:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 53. (08.03.2018)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_03_08_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_przekazane_do_Dz.U_U_E.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-03-08 09:16:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 54. (09.03.2018)
  Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_03_09_Ogłoszenie_o_udzieleniu_opublikowane.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-03-09 11:04:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

26.10.2017 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę kompleksowej organizacji trzydniowego szkolenia dla 30 uczestników na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. (26.10.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_26_ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-26 09:36:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.72 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (26.10.2017)
  Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_26_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-26 09:36:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (26.10.2017)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_26_Zalacznik_nr_3_Formularz_oferty.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-26 09:36:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.52 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (26.10.2017)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_26_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-26 09:36:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (10.11.2017)
  Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_10_CCF10112017.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-10 09:31:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.62 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (13.11.2017)
  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_23_informacja_o_udzieleniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-13 13:02:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

25.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.:Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+ polegającego na remoncie i przebudowie pomieszczeń pod Klub Senior +” - nr sprawy RI.271.25.2017

 1. (25.10.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_25_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-25 14:43:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (25.10.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_25_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-25 14:43:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (25.10.2017)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_25_04_PROJEKT_umowy_na_inspektora.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-25 14:43:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (25.10.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_25_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-25 14:43:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.77 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (25.10.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_25_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-25 14:44:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.76 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (25.10.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ -Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_25_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-25 14:44:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (25.10.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_25_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-25 14:44:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (25.10.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ -Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_25_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-25 14:44:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (03.11.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_03_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-03 14:06:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (13.11.2017)
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_13_Zawiadomienie_o_wyborze_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-13 14:22:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

20.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”, nr sprawy RI.271.22.2017

 1. (20.10.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_20_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-20 14:42:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (20.10.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_20_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-20 14:42:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 3.68 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - ) (20.10.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_20_dokumentacja_projektowa_Biblioteka_Miejska_KWADRO.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-20 13:43:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 144.55 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (20.10.2017)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_20_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-20 13:58:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 3.84 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (20.10.2017)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_20_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-20 13:58:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (20.10.2017)
  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_20_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-20 13:58:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (20.10.2017)
  Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_20_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-20 13:58:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (20.10.2017)
  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_20_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-20 13:58:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (20.10.2017)
  Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_20_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-20 13:58:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (20.10.2017)
  Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_20_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-20 13:58:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (07.11.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_07_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-07 16:54:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (07.11.2017)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_07_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-07 16:54:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (07.11.2017)
  Wyjasnienia do tresci SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_07_Wyjasnienie_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-07 16:54:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Dokumentacja projektowa - Tom.8.Przedmiar i kosztorys ofertowy (archiwum ZIP - ) AKTUALNY !!! (07.11.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: tom_8_przedmiar_i_kosztorys_ofertowy.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-07 16:59:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 15. (16.11.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_16_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-16 15:04:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (01.12.2017)
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_12_01_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-01 12:28:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

19.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - "Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia dla zadania pn.: Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+" - nr sprawy RI.271.27.2017

 1. (19.10.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_19_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-19 13:21:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (19.10.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_19_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-19 13:21:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (19.10.2017)
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_19_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-19 13:21:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (19.10.2017)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_19_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-19 13:21:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.63 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (19.10.2017)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_19_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-19 13:21:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.77 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (19.10.2017)
  Formularz cenowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_19_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-19 13:21:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 7. (19.10.2017)
  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_19_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-19 13:21:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.76 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (19.10.2017)
  Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_19_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-19 13:22:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (19.10.2017)
  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_19_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-19 13:22:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (19.10.2017)
  Wykaz dostaw
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_19_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_wykaz_dostaw.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-19 13:22:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (24.10.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_24_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-24 14:37:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (24.10.2017)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_24_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-24 14:37:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (24.10.2017)
  Wyjaśnienia do tresci SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_24_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-24 14:37:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (30.10.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_30_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-30 14:39:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (16.11.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_16_Zawiadomienie_o_wyborze27.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-16 13:04:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

16.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo – rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na ternie Miasta i Gminy Sztum - nr sprawy RI.271.26.2017

 1. (16.10.2017)
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_16_Ogloszenie_o_zamiarze_zawracia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-16 14:02:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (16.10.2017)
  Informacja o zamiarze zwarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_16_Informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-16 14:02:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (16.10.2017)
  Załącznik nr 1 do Informacji – Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_16_Zalacznik_nr_1_do_informacji.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-16 14:02:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.63 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (16.10.2017)
  Załącznik nr 2 do Informacji – Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_16_Zalacznik_nr_2_do_informacji.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-16 14:03:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (10.11.2017)
  Informacja o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia_publicznego.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-10 11:09:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.58 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (10.11.2017)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-10 11:09:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

11.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia dla zadania pn.: Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” - nr sprawy RI.271.24.2017

 

 1. (11.10.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-11 14:59:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (11.10.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-11 14:59:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.69 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (11.10.2017)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-11 14:59:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (11.10.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-11 14:59:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (11.10.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-11 14:59:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.77 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (11.10.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-11 14:59:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 7. (11.10.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-11 14:59:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.76 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (11.10.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-11 14:59:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (11.10.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-11 14:59:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (11.10.2017)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dostaw
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_11_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_wykaz_dostaw.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-11 14:59:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (17.10.2017)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_17_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-17 13:01:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

06.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ polegającego na remoncie i przebudowie pomieszczeń pod Klub Senior +” - nr sprawy RI.271.21.2017

 1. (06.10.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_06_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-06 14:02:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (06.10.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_06_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-06 14:02:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) (archiwum ZIP - ) (06.10.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_06_dokumentacja_projektowa_SENIORplus.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-06 14:02:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 16.89 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (06.10.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_06_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-06 14:02:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.74 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (06.10.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_06_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-06 14:02:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.77 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (06.10.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_06_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-06 14:02:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.76 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (06.10.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_06_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-06 14:02:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (06.10.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_06_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-06 14:02:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (06.10.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_06_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-06 14:02:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (18.10.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_18_Ogloszenie_o_zmianie _ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-18 16:47:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (18.10.2017)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_18_Zmiana_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-18 16:47:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (18.10.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_18_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-18 16:47:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (24.10.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_24_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-24 14:00:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (31.10.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_31_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-31 14:51:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

22.09.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Youmbo na terenie Gminy Sztum – ZAKRES 3 - nr sprawy RI.271.20.2017

 1. (22.09.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 11:39:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (22.09.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 11:39:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) (archiwum ZIP - ) (22.09.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 11:39:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 6.63 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (22.09.2017)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_UMOWA_YOUMBO_projekt.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 11:39:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (22.09.2017)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 11:39:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (22.09.2017)
  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 11:39:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (22.09.2017)
  Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 11:39:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (22.09.2017)
  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 11:39:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (22.09.2017)
  Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 11:39:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (22.09.2017)
  Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 11:39:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (09.10.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_09_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-09 15:10:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (23.10.2017)
  Zawiadomienie o wyboerze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_23_Zawiaodmienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-23 11:51:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

logo z przedszkolem na ty

11.09.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, w ramach projektów: - Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum, - Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

 1. (11.09.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Ogloszenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (11.09.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_SIWZ_Szkolenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.68 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (11.09.2017)
  Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy_dla_czesci_nr_1.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (11.09.2017)
  Zał. nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_ofertowy_dla_czesci_nr_2.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (11.09.2017)
  Zał. nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_3_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (11.09.2017)
  Zał. nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 - Harmonogram szkoleń
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_3_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_1_Harmonogram_szkolen.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (11.09.2017)
  Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_4_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.50 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (11.09.2017)
  Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 - Harmonogram szkoleń
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_4_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_2_Harmonogram_szkolen.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (11.09.2017)
  Zał. nr 5 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_5_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (11.09.2017)
  Zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_6_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (11.09.2017)
  Zał. nr 7 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_7_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (11.09.2017)
  Zał. nr 8 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_8_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (11.09.2017)
  Zał. nr 9 do SIWZ Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_9_do_SIWZ_Wykaz_uslug.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 14. (11.09.2017)
  Zał. nr 10 do SIWZ Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_10_do_SIWZ_Wykaz_osob.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 15. (11.09.2017)
  Zał. nr 10a do SIWZ Wykaz osób ocena kryterium Kadra dydaktyczna
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_nr_10a_do_SIWZ_Wykaz_osob_ocena_kryterium_Kadra_dydaktyczna.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 16. (11.09.2017)
  Zał. Nr 11 do SIWZ Zobowiązanie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_Nr_11_do_SIWZ_Zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 17. (11.09.2017)
  Zał. Nr 12 do SWIZ Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_11_Zal_Nr_12_do_SWIZ_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-11 14:59:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 18. (19.09.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_19_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-19 15:23:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. (29.09.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_29_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-29 13:47:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.78 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

06.09.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie (Miasto i Gmina Sztum)”

 1. (06.09.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_06_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-06 14:34:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (06.09.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_06_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-06 14:34:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (06.09.2017)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_06_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-06 14:34:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.68 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNY
 4. (06.09.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ -Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_06_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-06 14:34:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (06.09.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_06_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Formularz oferty.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-06 14:34:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (06.09.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_06_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-06 14:34:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (06.09.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_06_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_grupa_kapitalowa.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-06 14:34:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (06.09.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ -Formularz sprzętu składany przez wykonawcę wraz z ofertą
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_06_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_NOWY_Z_DNIA_05_09_2017.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-06 14:34:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  NIEAKTUALNY
 9. (06.09.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ -Wykaz dostaw
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_06_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_wykaz_dostaw.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-06 14:34:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (06.09.2017)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_06_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-06 14:34:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (08.09.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_08_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-08 11:01:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (08.09.2017)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_08_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-08 11:01:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (08.09.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_08_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-08 11:01:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (08.09.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_08_OPZ_zalacznik_nr_1_do_SIWZ_z_dnia_08_09_2017r.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-08 11:01:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (08.09.2017) AKTUALNY
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz sprzętu składany przez wykonawcę wraz z ofertą
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_08_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_NOWY_Z_DNIA_05_09_2017.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-08 11:01:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 16. (15.09.2017)
  Informacja otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_15_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-15 13:28:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (22.09.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_22_wybor_wykonawcy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-22 10:20:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

31.08.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego, budynków i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Sztum“ - nr sprawy RI.271.16.2017

 1. (31.08.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.79 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (31.08.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (31.08.2017)
  Załącznik nr 1 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia (zestawienie tabelaryczne)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_czesc_1_zamoweinia.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 4. (31.08.2017)
  Załacznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia (zestawienie tabelaryczne)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_czesc_2_zamowienia.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 5. (31.08.2017)
  Załacznik nr 3 - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_projekt_umowy_kompleksowej_wzor_dla_wszystkich_czesci.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (31.08.2017)
  Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (31.08.2017)
  Załacznik nr 5 -Formularz cenowy - część I zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Formularz_cenowy_cz_1.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 8. (31.08.2017)
  Załącznik nr 6 - Formularz cenowy – część II zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Formularz_cenowy_cz_2.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 9. (31.08.2017)
  Załacznik nr 7 - JEDZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_JEDZ_wersja_edytowalna.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (31.08.2017)
 11. (31.08.2017)
  Załacznik nr 9 - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (31.08.2017)
  Załącznik nr 10 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_31_Zalacznik_nr_10_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-31 13:17:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (16.10.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_10_16_Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-10-16 14:32:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (14.11.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_11_14_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-14 14:45:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

PROW

18.07.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla

 1. (18.07.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-18 10:18:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (18.07.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_18_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-18 10:18:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.78 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (18.07.2017)
  Załącznik nr 1 do SIWZ – projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_18_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-18 10:18:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (18.07.2017)
  Załacznik nr 2 do SIWZ – Formulraz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_18_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-18 10:18:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (18.07.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_18_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-18 10:18:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (18.07.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynalezności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_18_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-18 10:18:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (18.07.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_18_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-18 10:18:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (18.07.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór zobowiazania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_18_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-18 10:18:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (26.07.2017)
  Informacja otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_26_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-26 16:23:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (02.08.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_02_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-02 15:33:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (28.08.2017)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_28_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-28 10:12:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

logo z przedszkolem na ty

06.07.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – część nr 2

 1. (06.07.2017)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Ogloszenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:31:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (06.07.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_SIWZ_Tusze_i_materialy_biurowe.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:31:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.69 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (06.07.2017)
  Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:34:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.49 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 4. (06.07.2017)
  Zał. nr 2 do SIWZ Formularz cenowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_czesci_nr_1.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:34:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 5. (06.07.2017)
  Zał. nr 3 do SIWZ Formularz cenowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_nr_3_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_czesci_nr_2.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:34:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 6. (06.07.2017)
  Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_nr_4_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:31:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (06.07.2017)
  Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_nr_5_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:31:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (06.07.2017)
  Zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_nr_6_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:31:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (06.07.2017)
  Zał. nr 7 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_nr_7_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:31:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (06.07.2017)
  Zał. nr 8 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_nr_8_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:34:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (06.07.2017)
  Zał. nr 9 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_nr_9_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:34:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (06.07.2017)
  Zał. Nr 10 do SWIZ Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_Nr_10_do_SWIZ_Oswiadczenie_o_grupie_kapitałowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:34:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (06.07.2017)
  Zał. Nr 11 do SWIZ - Wykaz dostaw
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_Nr_11_do_SWIZ_Wykaz_dostaw.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:34:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 14. (06.07.2017)
  Zał. Nr 12 do SWIZ - Zobowiązanie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_06_Zal_Nr_12_do_SWIZ_Zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-06 15:34:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 15. (14.07.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_14_Informacja_z_otwarcia_ofert_mgzo_tonery.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-14 13:50:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (01.08.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_01_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-01 14:35:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (07.09.2017)
  Informacja o wyberze najkorzystniejszej oferty - część nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_09_07_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_czesc_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-09-07 14:48:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

logo z przedszkolem na ty

04.07.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu multimedialnego do oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminy Sztum

 1. (04.07.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_04_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-04 15:20:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (04.07.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_04_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-04 15:20:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (04.07.2017)
  Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_04_Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-04 15:20:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (04.07.2017)
  Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_04_Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_cenowy.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-04 15:20:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 5. (04.07.2017)
  Zał. nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_04_Zal_nr_3_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-04 15:20:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (04.07.2017)
  Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_04_Zal_nr_4_do_SIWZ_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-04 15:20:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.59 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (04.07.2017)
  Zał. nr 5-6 do SIWZ - Oświadczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_04_Zal_nr_5_6_do_SIWZ_Oswiadczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-04 15:20:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (14.07.2017)
  Informacja z otwarcia ofert (14.07.2017)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_14_Informacja_z_otwarcia_ofert2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-14 17:36:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (09.08.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_09_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-09 09:37:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

03.07.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjum, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019

 1. (03.07.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (03.07.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_SIWZ_2017.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (03.07.2017)
  Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (03.07.2017)
  Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_2_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (03.07.2017)
  Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_3_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (03.07.2017)
  Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_4_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (03.07.2017)
  Zał. nr 5 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_5_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (03.07.2017)
  Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 5
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_6_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_5.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (03.07.2017)
  Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 6
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_7_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_6.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (03.07.2017)
  Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia z postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_8_do_SIWZ_Oswiadczenie_dot_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (03.07.2017)
  Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_9_do_SIWZ_Oswiadczenie_dot_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (03.07.2017)
  Zał. nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_10_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (03.07.2017)
  Zał. nr 11 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_11_do_SIWZ_Wykaz_osob.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 14. (03.07.2017)
  Zał. nr 12 do SIWZ - Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_12_do_SIWZ_Wykaz_narzedzi.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:04:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 15. (03.07.2017)
  Zał. nr 13 do SIWZ - Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_13_do_SIWZ_Wykaz_uslug.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 16. (03.07.2017)
  Zał. nr 14 do SIWZ - Zobowiązanie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Zal_nr_14_do_SIWZ_Zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 15:05:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 17. (11.07.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_11_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-11 15:15:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.93 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (12.07.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_12_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_BIP.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-12 15:55:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

29.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka: Przebudowa pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych

 1. (29.06.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Ogloszenie_o_zamowieniu_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (29.06.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (29.06.2017)
  Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy_2.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - ) (29.06.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Zal_nr_2_do_SIWZ_Dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 11.26 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (29.06.2017)
  Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Zal_nr_3_do_SIWZ_Projekt_umowy_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.62 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (29.06.2017)
  Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Zal_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_nie_podleganiu_wykluczeniu_2.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (29.06.2017)
  Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Zal_nr_5_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_2.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (29.06.2017)
  Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Zal_nr_6_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_2.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (29.06.2017)
  Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Zal_nr_7_do_SIWZ_Wykaz_robot_2.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (29.06.2017)
  Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Zal_nr_8_do_SIWZ_Wykaz_osob_2.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (29.06.2017)
  Zał. nr 9 do SIWZ - Zobowiazanie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Zal_nr_9_do_SIWZ_Zobowiazanie_2.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:03:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (17.07.2017)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_17_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-17 13:13:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

PROW

27.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”

 1. (27.06.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_27_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-27 15:13:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (27.06.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_27_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-27 15:18:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ (dokumnetacja projektowa) (archiwum ZIP - ) (27.06.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_27_zal_1_dokumentacja_projektowa_Barlewiczki.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-27 15:14:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 26.66 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (27.06.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_27_Zalacznik_nr2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-27 15:14:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (27.06.2017)
  Załacznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_27_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-27 15:14:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (27.06.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu watunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_27_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-27 15:14:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (27.06.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_27_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-27 15:14:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (27.06.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_27_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-27 15:14:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (27.06.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ – Zwór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_27_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-27 15:14:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (07.07.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_07_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-07 12:56:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (07.07.2017)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_07_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-07 12:56:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (07.07.2017)
  Wyjaśnienia do SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_07_Wyjasnienie_nr_1_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-07 12:56:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (14.07.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_14_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-14 13:13:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (24.07.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_24_Zawiadomienie_o_wyborze_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-24 12:34:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (10.08.2017)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_10_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-10 14:36:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

logo z przedszkolem na ty

22.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Eksperta do spraw oświetlenia ulicznego” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 1. (22.06.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.96 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (22.06.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (22.06.2017)
  Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (22.06.2017) 4.1. Załacznik nr 1 do Szczegółowego zakresu obowiązków Eksperta (Zestawienie opraw oświetleniowych) (archiwum ZIP - ) (22.06.2017) 4.2. Załacznik nr 2 do Szczegółowego zakresu obowiązków Eksperta (Program funkcjonalno – użytkowy) (archiwum ZIP - ) (22.06.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy zakres obowiązków Eksperta
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.69 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_zal_4_1_zestawienie_opraw_osw.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.14 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_zal_4_2_PFU.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.75 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (22.06.2017)
  Załacznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (22.06.2017)
  Załacznik nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (22.06.2017)
  Załacznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w spotępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (22.06.2017)
  Załacznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (22.06.2017)
  Załacznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (22.06.2017)
  Załacznik nr 8 do SIWZ – Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 13:08:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (27.06.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_27_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-27 13:53:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (29.06.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_2_energ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:42:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (04.07.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_04_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-04 14:29:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (19.07.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_19_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-19 14:42:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (01.08.2017)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_01_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-01 10:43:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

14.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum – ZAKRES 2 oraz Modernizacja drogi w Piekle do byłej szkoły

 1. (14.06.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_14_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-14 15:08:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (14.06.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_14_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-14 15:08:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - ) (14.06.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_14_Zalacznik_nr_1_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-14 15:08:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 6.15 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (14.06.2017)
  Załącznik nr 2 - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_14_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-14 15:08:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (14.06.2017)
  Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_14_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-14 15:08:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (14.06.2017)
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_14_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-14 15:08:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (14.06.2017)
  Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_14_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-14 15:08:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (14.06.2017)
  Załącznik nr 6 - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_14_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-14 15:08:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (14.06.2017)
  Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_14_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-14 15:08:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (14.06.2017)
  Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania wykonawcy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_14_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-14 15:08:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (29.06.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Informacja_z_otwarcia_ofert_yumbo.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 14:43:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (11.07.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_11_Zawiadomienie_o_wyborze-oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-11 13:29:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

logo z przedszkolem na ty

13.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum

 1. (13.06.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:41:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (13.06.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:41:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.69 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (13.06.2017)
  Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:41:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (13.06.2017)
  Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_czesci_nr_1.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:48:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 5. (13.06.2017)
  Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_3_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_czesci_nr_2.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:41:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_4_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:42:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  (13.06.2017) NIEAKTUALNY!
 7. (13.06.2017)
  Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_5_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:42:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (13.06.2017)
  Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_6_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:42:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (13.06.2017)
  Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_7_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:42:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (13.06.2017)
  Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_8_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:42:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (13.06.2017)
  Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_9_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:42:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (13.06.2017)
  Zał. Nr 10 do SWIZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_10_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:42:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (13.06.2017)
  Zał. Nr 11 do SWIZ - Wykaz dostaw
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_11_do_SIWZ_Wykaz_dostaw.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:42:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 14. (13.06.2017)
  Zał. Nr 12 do SWIZ - Zobowiązanie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_12_do_SIWZ_Zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 18:42:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 15. (20.06.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_20_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-20 13:31:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (20.06.2017)
  Wyjaśnienia treści SIWZ (1) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_20_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_1_Zawiadomienie_o_zmianie_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-20 13:31:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.87 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (20.06.2017)
  Wyjaśnienia treści SIWZ (2) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (2)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_20_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_2_Zawiadomienie_o_zmianie_tresci_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-20 15:30:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.98 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_20_Zal_nr_4_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_1_aktualny.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-20 15:30:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  AKTUALNY (20.06.2017) NIEAKTUALNY!
 19. (22.06.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (3) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (3)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_3_Zawiadomienie_o_zmianie_tresci_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 15:17:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 20. AKTUALNY (22.06.2017)
  Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_22_Zal_nr_4_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_1_aktualny2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-22 15:17:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 21. (26.06.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_26_Informacja_z_otwarcia_ofert_mgzo.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-26 15:26:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.51 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 22. (04.07.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_04_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-04 14:23:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 23. (17.08.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_08_17_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-08-17 14:41:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

13.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka: Przebudowa pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych.

 1. (13.06.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (13.06.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (13.06.2017)
  Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (13.06.2017)
  Zał. nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_2_do_SIWZ_Dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 11.26 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (13.06.2017)
  Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_3_do_SIWZ_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.62 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (13.06.2017)
  Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_nie_podleganiu_wykluczeniu.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (13.06.2017)
  Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_5_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (13.06.2017)
  Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_6_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (13.06.2017)
  Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_7_do_SIWZ_Wykaz_robot.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (13.06.2017)
  Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_8_do_SIWZ_Wykaz_osob.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (13.06.2017)
  Zał. nr 9 do SIWZ - Zobowiazanie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_9_do_SIWZ_Zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:35:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (29.06.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 12:50:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (29.06.2017)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_29_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-29 12:50:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


PROW

06.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - „Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla” nr sprawy RI.271.9.2017

 1. (06.06.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 10:28:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (06.06.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 10:28:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - ) (06.06.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_zal_1_dokumentacja_projektowa_Barlewiczki.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 10:39:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 26.66 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (06.06.2017)
  Załącznik nr 2 - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 10:28:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.86 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (06.06.2017)
  Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 10:28:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (06.06.2017)
  Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 10:28:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (06.06.2017)
  Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.dot
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 10:28:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: dot
 8. (06.06.2017)
  Załącznik nr 6 – Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 10:28:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
  - NIEAKTUALNY!
 9. (06.06.2017)
  Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania wykonawcy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 10:28:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (09.06.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-09 10:36:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lipiński Marcin
  Rozmiar pliku: 0.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (09.06.2017)
  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zmiana SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-09 10:38:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lipiński Marcin
  Rozmiar pliku: 0.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. - AKTUALNY! (09.06.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 09062017Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-09 10:41:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lipiński Marcin
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (26.06.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_26_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-26 12:35:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (26.06.2017)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_26_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowaniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-26 10:41:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

02.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  - Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum – ZAKRES 1”, nr sprawy RI.271.12.2017

 1. (02.06.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:51:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (02.06.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:51:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (Archiwum ZIP) (02.06.2017)
  Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa
  Szczegóły pliku
  Nazwa: dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:51:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 11.63 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (02.06.2017)
  Załącznik nr 2 - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:51:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (02.06.2017)
  Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_3_Formularz ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:51:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (02.06.2017)
  Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_4_oswiadczenie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:51:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (02.06.2017)
  Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_5_informacja_grupa.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:51:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (02.06.2017)
  Załącznik nr 6 – Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_6_wykaz_robot.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:51:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (02.06.2017)
  Załącznik nr 7 – Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_7_wykaz_narzedzi.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:51:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (02.06.2017)
  Załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania wykonawcy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_8_zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:51:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (06.06.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 14:19:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (06.06.2017)
  Zmiana SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Zmiana_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 14:19:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (06.06.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Wyjasnienia_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 14:19:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (06.06.2017)
  Kosztorys inwestorski
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_kosztorys.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 14:19:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (13.06.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_13_Ogloszenie_o_zmainie_ogloszenia_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:28:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (13.06.2017)
  Zmiana SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_13_Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:28:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.52 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (21.06.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_21_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-21 15:30:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. (30.06.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_30_Zawiadomienie_o_wyborze_BIP.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-30 12:04:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


31.05.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum” nr sprawy RI.271.11.2017

 1. (31.05.2017)
  Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_31_Informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-31 13:08:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (31.05.2017)
  Załącznik nr 1 – Szczegółowy OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_31_Zalacznik_nr_1_szczegolowy_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-31 13:08:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.84 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (31.05.2017)
  Załącznik nr 2- Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_31_Zalacznik_nr_2_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-31 13:08:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (02.06.2017)
  Uzupełnienie informacji o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_02_Uzupelnienie_informacji_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:13:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (02.06.2017)
  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_02_Ogloszenie_o_dobrowolnej_przejrzystosci_ex_ante.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:13:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (03.07.2017)
  Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_03_Informacja_o_udzieleniu_zamoweinia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-03 14:26:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (07.07.2017)
  Uzupełnienie informacji o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_07_Uzupelnienie_informacji_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-07 13:11:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

PROW

30.05.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie ” nr sprawy RI.271.8.2017

 1. (30.05.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-30 15:00:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.83 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (30.05.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-30 15:00:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.03 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.  (archiwum ZIP) (30.05.2017) 
  Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_30_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-30 15:03:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 8.05 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (30.05.2017)
  Załącznik nr 2 - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2_UMOWA_PROJEKT_roboty budowlane_Postolin.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-30 15:00:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. y (30.05.2017)
  Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_3_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-30 15:00:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (30.05.2017)
  Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_4_oswiadczenie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-30 15:00:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (30.05.2017) 
  Załącznik nr 5 – Oświadczenie  wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_5_informacja_grupa kapitalowa.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-30 15:11:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (30.05.2017)
  Załącznik nr 6 – Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_6_wykaz_robot.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-30 15:00:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (30.05.2017)
  Załącznik nr 7 – Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_7_wykaz_osob.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-30 15:00:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (30.05.2017)
  Załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania wykonawcy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zalacznik_nr_8_zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-30 15:00:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (09.06.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-09 09:50:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lipiński Marcin
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. 1 (09.06.2017)
  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zmiana SIWZ 1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-09 09:51:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lipiński Marcin
  Rozmiar pliku: 0.63 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (19.06.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_19_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-19 14:42:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (13.07.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_13_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-13 13:15:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (24.07.2017)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_24_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-24 12:50:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

25.05.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie realizowanych robót budowlanych pn. Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie, nr sprawy RI.271.7.2017

 1. (25.05.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_25_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-25 13:10:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (25.05.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_25_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-25 13:10:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (25.05.2017)
  Załącznik nr 2 - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_25_01_projekt_umowy_inspektor_nadzoru_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-25 13:10:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (25.05.2017)
  Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_25_Zal_nr_3_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-25 13:10:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (25.05.2017)
  Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_25_Zal_nr_4_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_i_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-25 13:10:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (25.05.2017)
  Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_25_Zal_nr_5_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-25 13:10:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (25.05.2017)
  Załącznik nr 6 – Wykaz usług
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_25_Zal_nr_6_wykaz_uslug.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-25 13:10:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (25.05.2017)
  Załącznik nr 7 – Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_25_Zal_nr_7_wykaz_osob.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-25 13:10:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (25.05.2017)
  Załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania wykonawcy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_25_Zal_nr_8_zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-25 13:10:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (02.06.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_02_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-02 13:15:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (13.06.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_13_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-13 14:29:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

logo z przedszkolem na ty

17.05.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa materiałów biurowych i plastycznych do oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – część nr 1

 1. (17.05.2017)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_17_Ogloszenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-17 15:48:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (17.05.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_17_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-17 15:48:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.65 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (17.05.2017)
  Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_17_Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-17 15:48:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (17.05.2017)
  Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_17_Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_cenowy.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-17 15:48:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 5. (17.05.2017)
  Zał. nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_17_Zal_nr_3_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-17 15:48:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (17.05.2017)
  Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_17_Zal_nr_4_do_SIWZ_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-17 15:48:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (17.05.2017)
  Zał. nr 5-6 do SIWZ - Oświadczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_17_Zal_nr_5_6_do_SIWZ_Oswiadczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-17 15:48:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (25.05.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_25_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-25 13:13:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (06.06.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_06_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-06 15:19:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

logo z przedszkolem na ty

13.05.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

 1. (13.05.2017)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-13 10:32:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (13.05.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 12:26:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.68 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (13.05.2017)
  Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 12:26:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (13.05.2017)
  Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_czesci_nr_1.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 12:26:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 5. (13.05.2017)
  Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_3_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_czesci_nr_2.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 12:26:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 6. (13.05.2017)
  Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_4_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamówienia_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 12:26:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.80 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (13.05.2017)
  Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_5_do_SIWZ_Opis przedmiotu_zamówienia_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 12:26:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (13.05.2017)
  Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_6_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 12:26:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.59 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (13.05.2017)
  Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_7_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 12:26:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.59 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (13.05.2017)
  Zał. nr 8-9 do SIWZ - Oświadczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_8_9_do_SIWZ_Oswiadczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 12:26:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (15.05.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-15 12:15:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (15.05.2017)
  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_zmianie_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-15 12:15:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (24.05.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_24_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-24 16:14:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.52 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (21.06.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_21_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Bip_czesc_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-21 14:42:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (04.07.2017)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_07_04_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-07-04 14:36:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


27.04.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Sztum" nr sprawy: RI.271.6.2017

 1. (27.04.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_27_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-27 14:00:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (27.04.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_27_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-27 14:00:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (27.04.2017)
  Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_27_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-27 14:00:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (27.04.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_27_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-27 14:00:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (27.04.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_27_Zalacznik_nr_3_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-27 14:00:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (27.04.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o spelnieniu warunków udziału w spoatepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_27_Zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_i_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-27 14:00:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (27.04.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ – Oswaidczenie wykonacwy o przynależności albo braku przynalezności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_27_Zalacznik_nr_5_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-27 14:00:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (27.04.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_27_Zalacznik_nr_6_wykaz_robot.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-27 14:00:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (27.04.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz narzedzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_27_Zalacznik_nr_7_wykaz_narzedzi.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-27 14:00:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (27.04.2017)
  Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór zobowiązania wykonawcy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_27_Zalacznik_nr_8_zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-27 14:00:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (12.05.2017)
  Informacja otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_12_Informacja_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 13:06:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (24.05.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_24_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-24 14:36:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

25.04.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie” nr sprawy: RI.271.4.2017

 1. (25.04.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_25_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-25 13:26:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.87 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (25.04.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_25_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-25 13:26:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.91 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - ) (25.04.2017)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_25_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-25 13:26:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 106.01 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (25.04.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_25_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-25 13:26:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
   NIEAKTUALNY!!!
 5. (25.04.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_25_Zalacznik_nr_3_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-25 13:26:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (25.04.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_25_Zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_i_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-25 13:26:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (25.04.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynalezności albo braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_25_Zalacznik_nr_5_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-25 13:26:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (25.04.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budolwanych
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_25_Zalacznik_nr_6_wykaz_robot.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-25 13:26:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (25.04.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_25_Zalacznik_nr_7_wykaz_osob.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-25 13:26:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (25.04.2017)
  Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór zobowiązania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_25_Zalacznik_nr_8_zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-25 13:26:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (28.04.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_28_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_(1).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-28 13:16:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (28.04.2017)
  Zmiana SIWZ (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_28_Zmiana_SIWZ_(1).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-28 13:16:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (28.04.2017)
  Wyjaśnienia nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_28_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-28 13:16:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (05.05.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_05_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-05 13:32:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (05.05.2017)
  Zmiana SIWZ (2)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_05_Zmiana_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-05 13:32:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (05.05.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (2)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_05_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-05 13:32:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (05.05.2017)
  SIWZ – wersja edytowalna
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-05 13:32:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 18. (10.05.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_10_Ogloszenie_o_zmainie_ogloszenia_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-10 15:57:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19.  (10.05.2017)
  Zmiana SIWZ (3)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_10_Zmiana_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-10 15:57:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 20.  (10.05.2017)
  Wyjasnienia do treści SIWZ (3)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_10_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-10 15:57:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 21. AKTUALNY !!! (10.05.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_10_Projekt_umowy_AKTUALNY.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-10 15:57:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 22.  (10.05.2017)
  Przedmiary robót – wersja edytowalna
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_10_Przedmiary_wersja_edytowalna.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-10 15:57:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 23. (12.05.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (4)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_12_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-12 10:20:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 24. (18.05.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_05_18_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-18 14:26:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 25. (07.06.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_06_07_Zawiadomomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-06-07 12:02:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


logo z przedszkolem na ty

28.03.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Ubezpieczenie odpowiedzialności zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja ogólna; Poddziałanie:3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0131/15-00.

 1. (28.03.2017)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_28_Ogloszenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-28 17:34:49
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (28.03.2017)
  SIWZ wraz z załącznikami
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_28_SIWZ_i_zalaczniki.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-28 17:34:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.75 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (29.03.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_29_Ogloszenia_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-29 14:46:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (29.03.2017)
  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_29_Zawiadomienie_o_zmianie_tresci_SWIZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-29 14:46:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (29.03.2017)
  Załącznik nr 6 – Harmonogram zajęć wyjazdowych
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_29_Zalacznik_nr_6_Harmonogram_zajec_wyjazdowych.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-29 14:46:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (31.03.2017)
  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_tresci_SIWZ_(1).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-31 13:26:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (03.04.2017)
  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_03_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-03 09:35:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  Wyjaśnienia w pkt 6.
 8. (06.04.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_06_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-06 15:04:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (10.04.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_10_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-10 14:57:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

logo z przedszkolem na ty

27.03.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług transportowych – obsługa zajęć wyjazdowych organizowanych w ramach projektów pn: •Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum, Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

 1. (27.03.2017)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Ogloszenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:30:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (27.03.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_SIWZ_swiadczenie_uslug_transportowych.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:30:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.99 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (27.03.2017)
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_czesc_1.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:30:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (27.03.2017)
  Załącznik nr 2 - Formularz oferty - część 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Zalacznik_nr_2_Formularz_oferty_czesc_2.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:30:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (27.03.2017)
  Załącznik nr 3.1 - Opis przedmiotu zamówienia - część 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Zalacznik_nr_3_1_Opis_przedmiotu_zamowienia_czesc_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:30:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.57 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (27.03.2017)
  Załącznik nr 3.2 - Opis przedmiotu zamówienia - część 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Zalacznik_nr_3_2_Opis_przedmiotu_zamowienia_czesc_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:31:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.57 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (27.03.2017)
  Załącznik nr 4 - Harmonogram zajęć wyjazdowych - część 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Zalacznik_nr_4_Harmonogram_zajec_wyjazdowych_czesc_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:31:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (27.03.2017)
  Załącznik nr 5 - Harmonogram zajęć wyjazdowych - część 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Zalacznik_nr_5_Harmonogram_zajec_wyjazdowych_czesc_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:31:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (27.03.2017)
  Załącznik nr 6 - Projekt umowy - część 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Zalacznik_nr_6_Projekt_umowy_czesc_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:31:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.58 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (27.03.2017)
  Załącznik nr 7 - Projekt umowy - część 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Zalacznik_nr_7_Projekt_umowy_czesc_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:31:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (27.03.2017)
  Załącznik nr 8-9
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Zalacznik_nr_8_9.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:31:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. (27.03.2017)
  Załącznik nr 10
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_27_Zalacznik_nr_10.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-27 15:31:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (28.03.2017)
  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_28_Zawiadomienie_o_zmianie_tresci_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-28 13:11:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (04.04.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_04_Informacja_z_otwarcia_ofert_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-04 15:25:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. (05.04.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_05_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-05 16:22:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

logo z przedszkolem na ty

23.03.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

 1. (23.03.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_Ogloszenie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:06:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (23.03.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:06:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.65 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (23.03.2017)
  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_Zal_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:06:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:06:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  (23.03.2017) NIEAKTUALNE!!!
 5. (23.03.2017)
  Załącznik nr 3 - Formularz cenowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_Zal_nr_3_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:06:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Załącznik nr 4 - Opis przedmoitu zamówienia dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_Zal_nr_4_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:06:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  (23.03.2017) NIEAKTUALNE!!!
 7. (23.03.2017)
  Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_Zal_nr_5_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:06:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (23.03.2017)
  Załącznik nr 6 - Projekt umowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_Zal_nr_6_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:06:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.59 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (23.03.2017)
  Załącznik nr 7 - Projekt umowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_Zal_nr_7_do_SIWZ_Projekt_umowy_dla_czesci_nr_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:06:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (23.03.2017)
  Załączniki nr 8-9 - Oświadczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_Zal_nr_8_9_do_SIWZ_Oswiadczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:06:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (28.03.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_28_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-28 13:02:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (29.03.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_29_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-29 13:50:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (29.03.2017)
  Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla części nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_29_Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_czesci_nr_1.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-29 13:50:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 14. (29.03.2017)
  Załącznik nr 3 - Formularz cenowy dla części nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_29_Zal_nr_3_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_czesci_nr_2.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-29 13:50:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 15. (29.03.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-29 20:51:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. (29.03.2017)
  Wyjaśnienia treści SIWZ (2) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_tresci_SIWZ_2_Zawiadomienie_o_zmianie_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-29 20:51:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. (29.03.2017) AKTUALNE !!!
  Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 1 - po zmianie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_cenowy_dla_części_nr_1_po_zmianie.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-29 20:51:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 18. (29.03.2017) AKTUALNE !!!
  Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 - po zmianie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_4_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamówienia_dla_czesci_nr_1_po_zmianie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-29 20:51:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 19. (04.04.0217)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_04_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-04 14:06:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 20. (04.04.2017)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_04_04_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-04-04 14:37:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

09.03.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” Nr sprawy: RI.271.3.2017

 1. (09.03.2017)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_09_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-09 15:01:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (09.03.2017)
  SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_09_SIWZ_wraz_z_zalacznikami_od_1_do_5.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-09 15:01:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  NIEAKTUALNE!!!
 3. (09.03.2017)
  Wykaz mienia – załącznik nr 6 do SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_09_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_mienia.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-09 15:01:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.35 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
  NIEAKTUALNE!!!
 4. (15.03.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_15_Ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-15 12:44:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (15.03.2017)
  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_15_Zmina_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-15 12:44:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.96 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (2) (16.03.2017)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_16_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-16 14:12:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (16.03.2017) AKTUALNE !!!
  Zmiana SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_16_ZMIANA_SIWZ_wraz_z_zalacznikami_od_1_do_5.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-16 14:12:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (16.03.2017) AKTUALNY !!!
  Wykaz mienia – załącznik nr 6 do SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_16_Aktualny_wykaz_mienia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ.xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-16 14:12:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.35 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 9. (16.03.2017)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_16_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-16 14:12:23
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.91 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (21.03.2017)
  Informacja z otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_21_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-21 13:58:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (24.03.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty w cz. I, II i III zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_24_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-24 11:29:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (24.03.2017)
  Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania w cz. IV zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_24_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-24 11:29:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

20.02.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - usługi - Bieżące utrzymanie czystosci i zieleni oraz infrasruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Sztum” nr sprawy RI.271.2.2017

 1. (20.02.2017)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_20_ogloszenie_o_zamiarze_zawracia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-20 10:41:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (20.02.2017)
  Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_20_Informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-20 10:41:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (20.02.2017)
  Załącznik nr 1 - OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_20_Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-20 10:41:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (20.02.2017)
  Załącznik nr 2 - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_20_Zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-20 10:41:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (16.03.2017)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_16_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-16 11:59:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (16.03.2017)
  Informacja o udzieleniu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_16_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-16 11:59:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

17.02.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Bieżące naprawy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych i wewnetrznych na terenie miasta i gminy Sztum” Nr sprawy: RI.271.1.2017

 1. (17.02.2017)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (17.02.2017)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (17.02.2017)
  Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (17.02.2017)
  Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_Zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_i_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. (17.02.2017)
  Załącznik nr 3 do SIWZ OPZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_Zalacznik_nr_3_do_SIWz_OPZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (17.02.2017)
  Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (17.02.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_Zalacznik_nr_7_wykaz_narzedzi.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (17.02.2017)
  Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz robót
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_Zalacznik_nr_6_wykaz_robot.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. (17.02.2017)
  Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz narzędzi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_Zalacznik_nr_7_wykaz_narzedzi.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (17.02.2017)
  Załącznik nr 8 do SIWZ Zobowiązanie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_Zalacznik_nr_8_zobowiazanie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. (06.03.2017)
  Informacja z sesji otwarcia ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_06_Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-06 14:56:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (08.03.2017)
  Załącznik nr 5 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_02_17_Zalacznik_nr_5_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-02-17 10:27:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. (23.03.2017)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2017_03_23_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 14:17:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf