Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

OGŁOSZENIA


30.12.2015 - Zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

 1. Zapytanie cenowe - pobierz

 

21.12.2015 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa w Gościszewie - pobierz

 

27.05.2013 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. na terenie miasta i gminy Sztum.

 1. Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 24 maja 2013r - pobierz

 

 

30.04.2013 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2013 r. - pobierz
 4. Zarządzenie Nr 12/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2013 r. - pobierz

 

 

25.03.2013 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz.

 1. Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 21 marca 2013r - pobierz.

 

 

20.02.2013 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 1. Ogłoszenie - pobierz
 2. Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz
 4. Oferta Realizacji Zadania Publicznego (Wzór) - pobierz
 5. Zarządzenie Nr 6/ 2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania (25.02.2013) - pobierz

 

07.03.2012 - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2012r. na terenie miasta i gminy Sztum.

 

07.02.2012 - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2012r.

  

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2011r. 

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2011r.  

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2011r. na terenie miasta i gminy Sztum.