Urząd Miasta i Gminy

ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

 

 

02.07.2019 - Ogłoszenie na wykonanie robór budowlanych pn. ?Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Koniecwałdzie - warian podstawowy"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.07.2019)
 2. Zapytanie ofertowe (02.07.2019)
 3. Formularz ofertowy (02.07.2019)
 4. Projekt umowy (02.07.2019)
 5. Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (02.07.2019)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 30 tys. euro (16.07.2019) UNIEWAŻNIONE
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 30 tys. euro (18.07.2019)

Grafika przedstawia loga: Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

30.04.2018 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro pn. "Przeprowadzenie warsztatów i pokazów naukowo-technicznych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty-upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum".

 1. Zapytanie ofertowe (30.04.2018)
 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (30.04.2018)
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (30.04.2018)
 4. Planowany harmonogram pokazów (30.04.2018)
 5. Planowany harmonogram warsztatów (30.04.2018)
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.05.2018)

Grafika przedstawia loga: Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska