Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

 

 

02.07.2019 - Ogłoszenie na wykonanie robór budowlanych pn. ?Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Koniecwałdzie - warian podstawowy"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.07.2019)
 2. Zapytanie ofertowe (02.07.2019)
 3. Formularz ofertowy (02.07.2019)
 4. Projekt umowy (02.07.2019)
 5. Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (02.07.2019)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 30 tys. euro (16.07.2019) UNIEWAŻNIONE
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 30 tys. euro (18.07.2019)

Grafika przedstawia loga: Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

30.04.2018 - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro pn. "Przeprowadzenie warsztatów i pokazów naukowo-technicznych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty-upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum".

 1. Zapytanie ofertowe (30.04.2018)
 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (30.04.2018)
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (30.04.2018)
 4. Planowany harmonogram pokazów (30.04.2018)
 5. Planowany harmonogram warsztatów (30.04.2018)
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.05.2018)

Grafika przedstawia loga: Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

11.04.2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50.000 zł netto pn.: Usługa restauracyjna polegająca na przygotowaniu i wydaniu posiłków podczas realizacji wyjazdowych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz nauczycieli (opiekunów) objętych wsparciem w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum.

 1. Zapytanie ofertowe (11.04.2017)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy dla części nr 1 (11.04.2017)
 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy dla części nr 2 (11.04.2017)
 4. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy dla części nr 3 (11.04.2017)
 5. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (11.04.2017)
 6. Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (11.04.2017)
 7. Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 (11.04.2017)
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.04.2017)

Grafika przedstawia loga: Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50.000 zł netto pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć specjalistycznych obejmująca organizację zajęć z zakresu Terapii Ruchowej z elementami fitnessu organizowanych dla 40 uczniów gimnazjów objętych wsparciem w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum.

 1. Zapytanie ofertowe (03.04.2017)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy dla części nr 1 (03.04.2017)
 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy dla części nr 2 (03.04.2017)
 4. Załacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia z harmonogramem zajęć specjalistycznych dla części nr 1 (03.04.2017)
 5. Załacznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia z harmonogramem zajęć specjalistycznych dla części nr 2 (03.04.2017)
 6. Załącznik nr 5 - Projekt umowy dla części nr 1 (03.04.2017)
 7. Załącznik nr 6 - Projekt umowy dla części nr 2 (03.04.2017)
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.04.2017)

Grafika przedstawia loga: Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

30.03.2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50.000 zł netto pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć specjalistycznych obejmująca organizację zajęć z zakresu Terapii Ruchowej organizowanej w Stadninie Koni, dla 40 uczniów gimnazjów objętych wsparciem w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum

 1. Zapytanie ofertowe (30.03.2017)
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (30.03.2017)
 3. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia z harmonogramem zajęć specjalistycznych (30.03.2017)
 4. Załącznik nr 3 – Projekt umowy (30.03.2017)
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.04.2017)

29.11.2016 - ZAPYTANIE OFERTOWE - w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50.000 zł netto pn.: Dostawa mebli do oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

 1. Zapytanie ofertowe (29.11.2016)
 2. Formularz oferty (29.11.2016)
 3. Opis przedmiotu zamówienia (29.11.2016)
 4. Projekt umowy (29.11.2016)
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.12.2016)

 


 

19.10.2016 - ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50.000 zł netto pn.: Usługa szkolnictwa wyższego obejmująca organizację studiów podyplomowych 3-semestralnych, w trybie niestacjonarnym, dla 7 osób-nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, na kierunku terapia pedagogiczna

 1. Zapytanie ofertowe (19.10.2016)
 2. Formularz oferty (19.10.2016)
 3. Projekt umowy (19.10.2016)
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.10.2016)