Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 60/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 13 czerwca 2005 rokuW sprawie zmiany zarządzenia nr 92/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.


Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu

zarządzam co następuje:

§ 1


1) Traci moc punkt 1 §1.

2) Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku nr 25 w Sztumie przy ul. Mickiewicza, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 54.615,00zł (łącznie z udziałem do gruntu) powołuję: w miejsce członka komisji wymienionego w §1 ust. 2 : Agnieszkę Topolewską-Reksa Zastępcę Kierownika Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:894
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-06-16 11:58:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00