Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 59/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 13 czerwca 2005 rokuW sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu

zarządzam co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku nr 14J w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 56.497,00 zł (łącznie z udziałem do gruntu oddawanym w użytkowanie wieczyste) powołuję komisję w składzie:

1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa - Zastępca Kierownika Ref.
Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
3. Członek :Halina Tymoszuk – Inspektor Ref. Inwestycji , Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

§2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić rokowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:844
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-06-16 11:53:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00