Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 58 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 13 czerwca 2005 rokuW sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2 położonej w Sztumie obręb 1, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia.

Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr XXXIII/208/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sztumie przy ul. Zacisze obręb geodezyjny nr 1 w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

zarządzam co następuje:

§1


1.Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2 o pow. 71 m2 następuje w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej numerem 106, za cenę 2.087,00zł ustaloną na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT 22 % zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 , poz. 535).
2. Do czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej opisanej w §1 pkt 1 powołuję komisję w składzie:

1.Przewodniczący: Sławomir Michalik – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa – Z-ca Kierownik Ref. Inwestycji, PP i GN
3.Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Inwestycji, PP i GN

§2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:872
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-06-16 11:47:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-16 11:46:12