Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 25 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 10 marca 2005 roku


W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ponownego pierwszego przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej numerem 205, położonej w Białej Górze.


Na podstawie § 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości, w związku §2 Uchwały Nr XXI/116/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki położonej w Białej Górze w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzam co następuje:

§1


Ustalam cenę wywoławczą (netto) do ponownego pierwszego przetargu nieograniczonego za działkę oznaczoną numerem 205 o pow. 2500m2, położoną w Białej Górze gmina Sztum w wysokości 13.250,00zł

§2


Do czynności związanych z przeprowadzeniem ponownego pierwszego przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży działki wymienionej w §1 powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska Reksa - Zastępca Kierownika Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
3.Członek: Halina Tymoszuk Insp. Ref. Inwestycji , Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

§3


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem ponownego pierwszego przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:954
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-03-16 10:29:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00