Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 18 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 23 lutego 2005 roku


W sprawie wyboru formy przetargu wytypowanego do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Lipowej nr 7 w Sztumie i ustalenia ceny wywoławczej oraz powołania osób do składu komisji przetargowej.


Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 w związku z ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. Nr 46 poz. 543 (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603) w związku z Uchwałą Nr XXXI/196 / 2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży w drodze przetargu, wolnego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Lipowej nr 7 w Sztumie oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§1


1.Wolny lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku nr 7 przy ul. Lipowej w Sztumie sprzedać w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
2. Ustalam cenę wywoławczą za lokal i udział do gruntu (sprzedawany na własność) w wysokości 67.210,00zł w tym : za lokal 63.446,00zł a za udział do gruntu 3.764,00zł

§2


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu , powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący: Joachim Majewski Członek Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek : Zbigniew Tchórzewski – Kierownik Ref. Inwestycji PP i GN
3.Członek : Halina Tymoszuk –Insp. Ref. Inwestycji PP i G N

§3


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:870
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-03-11 13:16:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00