Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr. 14 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 luty 2005 roku


w sprawie wynajęcia wolnych lokali użytkowych położonych w Sztumie przy ulicy Reja oraz zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. 142, poz.1591 ze zmianami;
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Typuje do najmu na okres do trzech lat w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego lokale użytkowe położone w Sztumie przy ul Reja (przy plaży)
1/ budynek użytkowy o pow. użytkowej 99,20 m (plus taras)
2/ lokale użytkowe (pomieszczenia) w budynku mieszkalno-użytkowym .


§ 2


1.Zatwierdzam regulamin przeprowadzenia przetargu stanowiący zał. nr 1.
2.Regulamin wraz z ogłoszeniem o przetargu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sztum.pl.

§ 3


Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Sławomir Michalik - Radny Rady Miejskiej
2. Członek Komisji: Halina Tymoszuk - Inspektor Ref. JPPiGN
3. Członek Komisji: Zofia Kusztal - Inspektor Ref. JPPiGN

§ 4


Wykonanie zarządzenie powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji,
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:932
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-03-11 11:03:19
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-11 10:39:06