Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 10/2005
Burmistrza miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 02 lutego 2005 roku


W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzam co następuje:

§ 1

Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr:
1) 11 mieszczącego się w budynku nr 11 w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego, o wartości rynkowej, łącznie z udziałem do gruntu (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 20.449,00 zł
2) 28 mieszczącego się w budynku nr 6 w Sztumie przy ul. Morawskiego, o wartości rynkowej, łącznie z udziałem do gruntu (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 54.940,00 zł, wytypowanych do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku, :
powołuję komisję w składzie:

1. Przewodniczący: Waldemar Fierek- Członek Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek: Zbigniew Tchórzewski- Kier. Ref
3. Członek: Halina Tymoszuk- Insp.Ref.

§ 2

Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborWersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:830
Treść wprowadził(a): Kowalewski Michał, 2005-02-14 11:21:26
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-14 11:19:32