Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 9/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 02 lutego 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje:

§ 1


W związku z wszczęciem II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości do 60.000 EURO na dostawę samochodu osobowego
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie:
Przewodniczący:
Mielniczek Anna
Członkowie:
Kumuda Dariusz
Dobrzyński Marek- sekretarz komisji

§ 2


1) Postępowanie wszczęto dnia 20.01.2005 r. na wniosek Anny Mielniczek- Sekretarza Miasta i Gminy Sztum.
2) Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2005 r., o godz. od 10.15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:850
Treść wprowadził(a): Kowalewski Michał, 2005-02-07 08:47:02
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-07 08:43:34