Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 4/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 stycznia 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Zarządzam co następuje

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, o wartości do 60.000 EURO na dostawę samochodu osobowego, powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie:
Przewodniczący: Anna Mielniczek
Członkowie: Dariusz Kumuda
Marek Dobrzyński- sekretarz komisji

§ 2


1. postępowanie wszczęto dnia 21,01.2005 r. na wniosek Anny Mielniczek- Sekretarza Miasta i Gminy Sztum.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2005 r., o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:910
Treść wprowadził(a): Kowalewski Michał, 2005-02-02 11:33:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-02 08:28:45