Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 128 /2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 grudnia 2004r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje
§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , o wartości do 60.000 EURO na dostawę mikrociągnika dla ZGKiM w Sztumie
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie :
Przewodniczący: Kłopotowski Mieczysław
Członkowie: Bartołd Sergiusz
Nowak Teresa – sekretarz komisji

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 20.12.2004r na wniosek Mieczysława Kłopotowskiego – Kierownik Ref.GK i SO w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 05.01.2005r , o godz. od 12.30 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33 .

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:868
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-01-10 12:04:27
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00