Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 113 / 2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 17 listopada 2004 roku


w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z dzierżawą w drodze przetargu nieograniczonego działek oznaczonych numerami: 47 i 48, położonych w Postolinie.

Na podstawie § 8 ust. 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku

Zarządzam co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na dzierżawę działek oznaczonych nr 47 i 48 o pow. 0,37ha powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący: Sławomir Michalik – Członek Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
3.Członek: Elżbieta Oblotzka - Inspektor Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:858
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2004-12-01 12:21:17
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00