Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 110/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 listopada 2004 roku


w sprawie określania układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/161/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku.


Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
Uzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/161/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.

I. Przeniesienie wydatków majątkowych dokonuje się z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z pozostałości środków na zakończonym zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kwidzyńska i ul. Fiszera do dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na nowe zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu kompleksowego zagospodarowania terenu stadionu miejskiego wraz z terenem przyległym oraz terenów i obiektu przystani kajakowej – opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej” w kwocie 80.000 zł.


Załącznik Nr 1do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 110/2004

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:816
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2004-12-01 11:57:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-01 11:43:22