Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 109/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 listopada 2004r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje
§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , o wartości do 60.000 EURO na dostawę serwera, switch’ów oraz oprogramowania Novell Small Business Suite 6.5 – 50 użytkowników , dla UMiG w Sztumie
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie :
Przewodniczący: Draganek Małgorzata
Członkowie: Zasadzki Tomasz
Nowak Teresa – sekretarz komisji

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 02.11.2004r na wniosek Anny Mielniczek – Sekretarza Miasta i Gminy Sztum.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2004r , o godz. od 12.30 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33 .

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:879
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2004-11-18 09:11:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00