Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 100 / 2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie

z dnia 18 października 2004 roku


W sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w formie darowizny na cel publiczny, działki położonej w Sztumie obręb 2 .

Na podstawie § 10 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Zarządzam co następuje:
§1


Wyrażam zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu gminy w formie darowizny, działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 464/25 o pow. 125m 2 położonej w Sztumie przy ul. Mickiewicza obręb 2 z przeznaczeniem na cel publiczny związany z ochroną miejsc pamięci narodowej .

§2


1.Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi gmina Sztum.
2.Koszt przygotowania nieruchomości do zawarcia umowy notarialnej ponosi
Starostwo Powiatu Sztumskiego.§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborWersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:866
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-10-29 13:01:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00