Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 98/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 14 października 2004r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie ar.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nieograniczonego wartości do 60.000 EURO na wykonanie remontów nawierzchni brukowej drogi gminnej na Sztumskim Polu powołuje Komisję doprzeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
Przewodniczący : Wyżykowska Iwona
Członkowie: Wojtaś Daria
Dobrzyński Marek – sekretarz komisji

§ 2


1. Postępowanie wszczęto dnia 1.10.2004r. na wniosek Mieczysława Kłopotowskiego –
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich UMiG Sztum.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.200r., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok.56

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:852
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-10-29 12:50:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00