Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 82/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 24 lipca 2004 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art..21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje


§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości do 60.000 EURO na dostawę i montaż urządzeń do SKATE PARKu w Sztumie
Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie:

Przewodniczący: Kłopotowski Mieczysław
Członkowie:
Wojtaś Daria
Nowak Teresa

§ 2


1. Postępowanie wszczęto dnia 05.07.2004 r. na wniosek Mieczysława Kłopotowskiego – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich UMiG Sztum.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2004 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 56.

§ 3


Komisja przetargowa obwiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborWersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:821
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-09-30 10:43:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00