Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 75/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 28 lipca 2004 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2 , art. 20 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje:


§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwidzyńska i ul. Fiszera w Sztumie
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie:
Przewodniczący: Tchórzewski Zbigniew
Członkowie: Dobrzyński Marek
Lewko Władysław
Nowak Teresa


§ 2


1. Postępowanie wszczęto dnia 21.06.2004 r. na wniosek Zbigniewa Tchórzowskiego – Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG Sztum.
2. przetarg odbędzie się w dniu 03.08.2004 r., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborWersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:918
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-08-16 14:10:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00