Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 70/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 26 lipca 2004 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje:

§ 1


W związku wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO na wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych oraz progów zwalniających na terenie Gminy Sztum
powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie:
Przewodniczący: Wyżykowska Iwona
Członkowie: Wojtaś Daria
Nowak Teresa – sekretarz komisji


§ 2


1. Postępowanie wszczęto dnia 05.07.2004 r. na wniosek Mieczysława Kłopotowskiego – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich UMiG Sztum.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2004 r., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 56.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborWersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:908
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-08-16 13:51:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-16 13:50:40