Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2020-12-01 14:29:10Stowarzyszenia i ZwiązkiBelzyt MiłoszAktualizacja dokumentu
2020-12-01 14:27:24Stowarzyszenia i ZwiązkiBelzyt MiłoszAktualizacja dokumentu
2020-12-01 14:26:48Stowarzyszenia i ZwiązkiBelzyt MiłoszAktualizacja dokumentu
2020-12-01 14:25:26Stowarzyszenia i ZwiązkiBelzyt MiłoszAktualizacja dokumentu
2020-12-01 14:19:22Stowarzyszenia i ZwiązkiBelzyt MiłoszAktualizacja dokumentu
2020-12-01 14:18:242020_12_01_ZarządzenieNr021.18.2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.pdfBelzyt MiłoszAktualizacja pliku
2020-12-01 14:18:072020_12_01_Wzór umowy realizacji zadania publicznego.pdfBelzyt MiłoszAktualizacja pliku
2020-12-01 14:17:562020_12_01_Załącznik nr 1 - Oświadczenie składane przez Oferenta.docxBelzyt MiłoszAktualizacja pliku
2020-12-01 14:17:412020_12_01_Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkusu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Senior + AMATOR.pdfBelzyt MiłoszAktualizacja pliku
2020-12-01 14:17:152020_12_01_Wzór oferty realizacji zadania publicznego.docxBelzyt MiłoszAktualizacja pliku
2020-12-01 14:17:002020_12_01_Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.pdfBelzyt MiłoszAktualizacja pliku
2020-12-01 14:16:472020_12_01_Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzezcz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku.pdfBelzyt MiłoszAktualizacja pliku
2020-12-01 14:14:052020_12_01_ZarządzenieNr021.18.2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.pdfBelzyt MiłoszDodanie pliku
2020-12-01 14:14:042020_12_01_Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkusu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Senior + AMATOR.pdfBelzyt MiłoszDodanie pliku
2020-12-01 14:14:042020_12_01_Załącznik nr 1 - Oświadczenie składane przez Oferenta.docxBelzyt MiłoszDodanie pliku
2020-12-01 14:14:042020_12_01_Wzór umowy realizacji zadania publicznego.pdfBelzyt MiłoszDodanie pliku
2020-12-01 14:14:032020_12_01_Wzór oferty realizacji zadania publicznego.docxBelzyt MiłoszDodanie pliku
2020-12-01 14:14:032020_12_01_Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.pdfBelzyt MiłoszDodanie pliku
2020-12-01 14:14:022020_12_01_Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzezcz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku.pdfBelzyt MiłoszDodanie pliku
2020-11-30 14:26:35Stowarzyszenia i ZwiązkiRudzki MariuszAktualizacja dokumentu
2020-11-30 14:25:23Stowarzyszenia i ZwiązkiRudzki MariuszAktualizacja dokumentu
2020-11-30 14:05:442020-11-30 Załąaznik do Zarzadzenia Nr 021.19.2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej z dnia 30.11.2020r..odtRudzki MariuszAktualizacja pliku
2020-11-30 14:05:082020-11-30 Wzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docxRudzki MariuszAktualizacja pliku
2020-11-30 14:04:372020-11-30 Zarzadzenie Nr 021.19.2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolcznej.odtRudzki MariuszAktualizacja pliku
2020-11-30 14:04:252020-11-30 wzor umowy realizacji zadania publicznego.pdfRudzki MariuszAktualizacja pliku