Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 63/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 rokuw sprawie powołania Komisji odbioru końcowego budowy kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Koniecwałd i Gronajny

§ 1


Komisja w składzie:
1. Zbigniew Tchórzewski, kierownik referatu IriPP - przewodniczący komisji
2. Zenon Zehner, właściciel PB-W „INŻBUD” (wykonawca robót) - członek komisji
3. Marek Dobrzyński, inspektor ds. inwestycji gminnych - członek komisji
4. Władysław Lewko, prezes PKWiK w Sztumie

przy udziale:
1. Adam Papaj - inspektor nadzoru
2. Krzysztof Mróz - kierownik budowy

dokona odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości
Koniecwałd i Gronajny

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborWersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1078
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-08-05 12:31:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00