Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 54/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 9 czerwca 2004 roku


W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej numerem 205, położonej w Białej Górze.

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości, w związku §2 Uchwały Nr XXI/116/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki położonej w Białej Górze w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzam co następuje:

§ 1


Ustalam cenę wywoławczą za działkę oznaczoną numerem 205 o pow. 2500m2, położoną w Białej Górze gmina Sztum w wysokości 16250,00 zł

§ 2


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży działki wymienionej w § 1 powołuję komisjew składzie:

  1. Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 3


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:910
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-06-21 11:33:17
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-06-21 11:31:21