Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 50/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 01 czerwca 2004 roku


W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

działając na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 2 ust. l, § 3, § 4 ust. l Uchwały Nr XLI/327/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum oraz §1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

zarządzam co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych nr:

  • 1 mieszczącego się w budynku nr 3 w Sztumie przy ul. Osińskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 23.754,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)
  • 7 mieszczącego siew budynku nr 14 J w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 15.536,00zl (łącznie z udziałem do gruntu)
  • 1 mieszczącego się w budynku nr 14 F w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 55.323,00 zł (łącznie z udziałem do gruntu)

wytypowanych do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu,

powołuje komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Waldemar Fierek - Członek Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek : Teresa Wasielewska - Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek : Halina Tymoszuk - Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:874
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-06-09 12:37:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-06-09 12:16:47