Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 45/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
Z dnia 17 maja 2004 roku


W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej na rzecz najemców położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14”L”

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4 , § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży
na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego nr 14”L”, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 62.588,00zł,
wytypowanego do sprzedaży Zarządzeniem Nr 7/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 25 lutego 2004 roku,
powołuję komisję w składzie:


  1. Przewodniczący: Waldemar Fierek
  2. Członek: Teresa Wasielewska -Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk -Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:832
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-06-09 10:49:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-06-09 10:48:28