Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 34/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej


Na podstawie § 8 pkt 4 statutu Sztumskiego Centrum Kultury stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/194/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca 2000 roku w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury

Zarządzam co następuje:

§ 1


W związku z pozytywną opinią Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej powołuję Społeczną Radę Programową w składzie:

  1. Jerzy Wesołowski
  2. Andrzelina Kastelli- Smolińska
  3. Dariusz Szewczak
  4. Jadwiga Babieczko
  5. Małgorzata Dobrowolska
  6. Krzysztof Seta
  7. Tadeusz Wojszkun
  8. Maria Benet
  9. Magdalena Owsiana
  10. Bartosz Kępski

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1034
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-05-20 08:38:59
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-05-20 07:43:42