Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 29/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 15.04.2004r.


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219 )

zarządzam co następuje:

§ 1


Na czas kampanii wyborczej wyznaczam następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych:

  1. sołeckie tablice informacyjne na terenie gminy
  2. w mieście Sztum:
    - tablica informacyjna przy ul. Reja,
    - słup ogłoszeniowy przy ul. Mickiewicza,
    - tablica informacyjna Sztumskiego Centrum Kultury przy Bibliotece Publicznej ul. Mickiewicza,

§ 2


Wykaz miejsc wyznaczonych do umieszczania bezpłatnych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy w Sztumie

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:914
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-04-28 11:42:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-04-28 10:18:09