Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 27/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 07 kwietnia 2004 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust. 2, art.20 i art.21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje

§ 1


W związku z wszczęciem II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej /wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim/ na zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie /z wyłączeniem skrzydła południowego Zamku/ z przeznaczeniem na cele hotelowo-gastronomiczno-seminaryjno-rekreacyjne
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

  • Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
  • Członkowie:
    Teresa Nowak
    Daria Mietlewska-Dura
    Marek Dobrzyński

§ 2


  1. Postępowanie wszczęto dnia 24.03.2004r na wniosek Zbigniewa Tchórzewskiego -Kierownika Referatu Inwestycji Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG Sztum.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2004r, o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:865
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-04-14 11:38:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-04-14 11:18:03