Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 25/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 07 kwietnia 2004 roku


w sprawie wytypowania przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do Lokalnej Organizacji Turystycznej pn. „Powiślańska Organizacja Turystyczna" z siedzibą w Sztumie.

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XVI/89/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum w charakterze członka założyciela do Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Sztumie, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum postanawia, co następuje:

§ 1


Wyznacza się przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do jej reprezentowania w Lokalnej Organizacji Turystycznej pn. „Powiślańska Organizacja Turystyczna" z siedzibą w Sztumie w osobach:

  1. Alicja Podlewska - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
  2. Sylwia Mackiewicz - inspektor Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

§ 2


Przedstawiciele Miasta i Gminy Sztum, wymienieni w § 1, reprezentują Miasto i Gminę Sztum w Komitecie Sterującym założenie Lokalnej Organizacji Turystycznej, jak również we władzach Stowarzyszenia powstałego w wyniku jego rejestracji.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:879
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-04-13 14:07:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-04-13 13:49:11