Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 19/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 marca 2004 roku


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2004 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określony w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia obejmującego:

  1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 22.529.009 zł
  2. Wydatki budżetu gminy w wysokości- 26.189.176 zł
  3. Plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych
    z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
    zadań zleconych

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XXV/198/00 z dnia 26 sierpnia 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, a także w oparciu o uchwałę budżetową na 2004 rok Nr XX/108/04 z dnia 27 marca 2004 roku (określającą budżet wg działów i rozdziałów) Burmistrz Miasta i Gminy opracował układ wykonawczy budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów w zakresie zadań własnych i zleconych.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:896
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-04-09 14:02:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-04-09 13:58:48