Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 15/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 24 marca 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w I kwartale 2004 r. określonych w punkcie 11 - dochodów i 14 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2004 roku dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne" o kwotę 26.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby osób korzystających z zasiłków, a także zwiększenia wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z nieotrzymaniem dodatkowych środków na dożywianie dzieci w szkołach w I kwartale w ramach programu rządowego. W celu sfinansowania zakupu materiałów budowlanych dla 4 rodzin, które ucierpiały w wyniku pożaru dokonuje się zmian o kwotę 10.000 zł.

Załącznik Nr 1

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:855
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-04-02 14:25:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-03-31 13:50:14