Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 5/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 lutego 2004


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w I kwartale 2004 r. określonych w punktach 7 i 13 wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na I kwartał 2004 roku dokonuje się:

  • w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 8.662 zł w celu zabezpieczenia wydatków na opłatę czesnego i pokrycie kosztów przejazdów dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 3.000 zł w celu dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z grup ryzyka (obóz sportowo - wypoczynkowy z programem profilaktyki w Szklarskiej Porębie w terminie od 16 do 27 lutego 2004 roku).

Załącznik nr1

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:747
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-03-12 09:25:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-03-12 08:32:59