Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 3/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 28 stycznia 2004 roku


w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Na podstawie art. 772 Kodeksu Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (t.j.Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94; z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1


Wprowadza się w życie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

§ 2


Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

§ 3


Traci moc:

 1. Zarządzenie Nr 7/95 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 6 marca
  1995r. w sprawie ustalania wysokości funduszu nagród w Urzędzie Miasta i
  Gminy w Sztumie;
 2. Zarządzenie Nr 11/95 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 marca
  1995r. w sprawie wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do
  pracy wskutek choroby;
 3. Uchwała nr 15/95 Zarządu Miasta i Gminy Sztum w sprawie przyznawania i
  wypłacania nagród dla pracowników samorządowych oraz kierowników i
  pracowników jednostek organizacyjnych gminy;
 4. Regulamin premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie
  Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 1 stycznia 1999r.
 5. Zarządzenie Nr 50/200 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 grudnia
  2000r. w sprawie zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok.

§ 4


Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od otrzymania go przez pracownika.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:916
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-02-20 09:50:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-02-19 13:10:02