Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 2/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 stycznia 2004 roku


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie Art. 9g ust. 2 zgodnie z Art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji wchodzą:

  1. Richert Barbara – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
  2. Ruszkowska Aldona – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
  3. Zawicka - Gastoł Barbara – Ekspert,
  4. Bednarczyk Halina – Ekspert,
  5. Oleksiak Czesław – Ekspert.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:983
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-02-20 08:54:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-02-19 12:53:20