Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 146/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 grudnia 2003r


w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie § 1 Uchwały nr 10/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie powoływania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych

Zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji budowlanej wraz ze studium wykonalności na budowę hali sportowej o wymiarach płyty boiska 36 m X 19 m., polepszenie bazy dydaktyczno wychowawczej wraz z boiskami sportowymi i infrastrukturą towarzyszącą dla Gimnazjum nr I w Sztumie

Powołuję Komisję, która przeprowadzi postępowanie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie:

  1. Zbigniew Tchórzewski
  2. Dariusz Kumuda
  3. Aldona Ruszkowska
  4. Teresa Nowak
  5. Barbara Richert
  6. Bożena Falkowska

§ 2


  1. Postępowanie wszczęto dnia 27 listopada 2003 r. na wniosek Dyrektora MGZO.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2003 r., o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. Nr 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:836
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-20 07:59:24
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-01-14 07:54:55