Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 141/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 grudnia 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2003 r. Wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art.29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2003 r. określonych w punkcie 15 wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2003 roku dokonuje się w rozdziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w mieście i gminie” o kwotę 6 zł. Celem sfinansowania zakupu sadzonek, drzew i krzewów ozdobnych.


Załącznik Nr 1

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:834
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-09 13:46:19
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-30 13:50:54