Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 140/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 grudnia 2003 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej i między paragrafami na 2003 rok.

Na podstawie art.128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


  1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
  2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


  1. Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej dokonuje się do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 16.500 zł. w celu sfinansowania wydatków na oświetlenie ulic w mieście i gminie dla których gmina nie jest zarządcą,
  2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w mieście i gminie” o kwotę 1.953 zł. w celu sfinansowania wydatków na zakup sadzonek, drzew i krzewów ozdobnych.Załącznik

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:936
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-09 13:27:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-30 13:28:09