Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 138/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 grudnia 2003 roku


w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie.

Na podstawie § 6 uchwały Nr XI/56/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie – gospodarstwo pomocnicze w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie – zakład budżetowy – postanawiam

§ 1


Zatwierdzam Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załącznik Nr 1

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:895
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-09 12:54:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-30 12:51:13