Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 134/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 grudnia 2003 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 600 „Transport i łączność", w dziale 750 „Administracja publiczna" i w dziale 853 „Opieka społeczna".

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 - plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:931
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-09 12:17:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-30 11:40:37