Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 131/2003
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 25 listopada 2003 roku


W sprawie określenia ceny wywoławczej za działkę nr 58 i nr 60 położone w obrębie geodezyjnym Koślinka, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXXIII/282/2001/ Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 2603 z dnia 23 listopada 2001 roku zmienionej Uchwalą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/2001/ Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku, oraz Uchwały nr /55/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wytypowania do zbycia działek nr 58 i nr 60 położonych w obrębie geodezyjnym Koślinka gmina Sztum w drodze przetargu nieograniczonego.

Zarządzam co następuje:

§ 1


  1. ustalam cenę wywoławczą za działkę nr 58 o pow. 972m2 w wysokości
    3.900,00 zł
  2. ustalam cenę wywoławczą za działkę nr 60 o pow. 914m2 w wysokości
    4.600,00 zł

§2


Do przeprowadzenia postępowania przetargowego powołuję komisje w składzie:

  1. Przewodniczący: Joachim Majewski
  2. Członek : Teresa Wasielewska- Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek :Halina Tymoszuk- Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 3


Komisja przetargowa jest zobowiązana przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:883
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-09 11:31:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-30 11:02:27