Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 125B/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 listopada 2003 roku


w sprawie utworzenia gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 125, poz 1818)

ustalam, co następuje:

§ 1


Wyznaczam z dniem 1 listopada 2003 r. Romana Markiewicza – Komendanta Miejsko – Gminnego ochrony przeciwpożarowej na szefa gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

§ 2


  1. Zobowiązuje szefa do zorganizowania gminnego zespołu reagowania kryzysowego.
  2. Gminny zespół działa na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:887
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-09 10:07:17
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-01-09 10:04:49