Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 125A/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 listopada 2003 roku


w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o podział nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr. 46, poz. 543 z późn. zmianami)

§ 1


  1. Powołuję Komisję do spraw opiniowania wniosków o podział nieruchomości.
  2. W skład Komisji wchodzą:

    1. Teresa Wasilewska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
    2. Mieczysław Kłopotowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
    3. Zbigniew Tchórzewski – Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania przestrzennego

  3. Pracami Komisji kieruje Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 2


Członkowie komisji wydają opinie do wniosków o podział nieruchomości w zakresie działania swoich referatów i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1131
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-08 13:40:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-30 09:32:19