Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 125/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 listopada 2003 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków w 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


  1. W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

    • dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

    Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Załącznik Nr 1

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:942
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-08 13:31:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-30 09:25:34