Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 114/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 01 października 2003 roku


w sprawie wytypowania lokalu użytkowego do sprzedaży i ustalenia formy zbycia udziału do gruntu.

Na podstawie § 4 ust 1 i § 4a ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 2603 z dnia 23 listopada 2001 roku oraz zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku.

Zarządzam, co następuje:Typuję do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy w budynku przy ul. Jagiełły nr 6 w Sztumie wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 621/3.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:891
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2003-12-31 11:07:19
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-29 13:21:25