Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 109/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 września 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2003 r. Wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art.29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w III kwartale 2003 r. określonych w punkcie 7 i 9 wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załącznik Nr 1

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:925
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2003-12-31 09:52:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-29 11:06:45