Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 102
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 września 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


  1. Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych dochodów i wydatków w III kwartale 2003 r. określonych w punkcie 12 dochodów – 3, 13 i 17 wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy.
  2. Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załącznik Nr 1

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:908
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2003-12-31 08:57:31
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-29 09:10:31